సమసమాజ స్థాపన కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసిన సంఘ సంస్కర్త బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ గారు

మాజీ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి తంగిరాల సౌమ్య సమసమాజ స్థాపన కోసం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన సంఘ సంస్కర్త, స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు, మాజీ…